Projekto pradžia

Projektai teikiami Baltfab užpildant paraišką Baltfab APC paslaugoms gauti. Šią formą įvertina BALTFAB valdytojas ir pasiūlo paslaugų teikimo sąlygas arba paprašo papildomos informacijos elektroniniu paštu.

Paruošus paslaugos sąlygas, paskiriamas atsakingas mokslinis darbuotojas su kuriuo dirbs paslaugos gavėjas. BALTFAB darbuotojas informuoja bei apmokina vartotoją apie BALTFAB taisykles, saugumo reikalavimus bei darbines procedūras, suderinęs tinkamą laiką su vartotoju. Atlikus apmokymus, BALFTAB darbuotojas duoda leidimą pradėti darbą su BALTFAB įranga. Vartotojui taip pat reikia pačiam pasidengti gyvenimo ir keliavimo kaštus.

Siekant apsaugoti neturtines teises, prašome pasirašyti susitarimą dėl neturtinių teisių valdymo.

Projekto įvykdymas

BALTFAB mokslinis darbuotojas su vartotojo pagalba, paruošia ataskaitą apie atliktus eksperimentus. Ši ataskaita bus naudojama sukurti atliktų darbų gavimo/perdavimo aktui surašyti, bei įvardinti trūkumus bei sunkumus, įvykusius projekto metu.

Kokybės valdymas

BALTFAB yra FTMC padalinys, kuriam suteiktas ISO 9001:2008 sertifikavimas. Veiklos metu iškilę nesklandumai yra sprendžiami, remiantis šiuo sertifikatu.

Praktinė informacija

BALTFAB pastatą lengviausia pasiekti taksi. Viešbučius Vilniuje mielai rekomenduosime Jums prašant.

access

Martynas Gavutis
customer@baltfab.com
+370 526 616 55

Contact us!